Co je mikroskopické vyšetření moči?

Hlavní výhodou je, že tyčinky jsou vhodné, snadno interpretovat, a nákladově efektivní. Mohou být analyzovány během několika minut moči v ordinaci lékaře nebo na pohotovosti poskytnout cenné informace.

Však, co může být poučil se z měrce je omezen návrhu měrce. Hlavní nevýhodou je, že informace nemusí být příliš přesný jako test je časově citlivé. To také poskytuje omezené informace o moči, protože je kvalitativní test a ani kvantitativní zkoušky (například, nedává přesnou míru množství abnormality). Proto, normální a abnormální hodnoty nejsou vykázány jako součást výsledků analýzy moče.

Co je mikroskopické vyšetření moči?

Mikroskopické vyšetření moči je studium vzorku moči pod mikroskopem. To vyžaduje jen relativně levný světelným mikroskopem. Buňky a buněčné pozůstatky, bakterie, a krystaly v moči lze zjistit podle tohoto vyšetření poskytnout další vodítka klinických.

Jak se mikroskopické vyšetření moči provádí?

Mikroskopické vyšetření moči se provádí jednoduše nalévání vzorku moči do zkumavky a odstředění ji (předení ho do stroje) za pár minut. Horní tekutá část (supernatant) je zlikvidovat. Pevnou součástí vlevo ve spodní části zkumavky (močového sedimentu) se mísí s zbývajícím kapky moči ve zkumavce a jedna kapka je analyzován pod mikroskopem.

První, sediment se zkoumá pod mikroskopem pomocí nízké spotřeby zjistit, co se nazývá odlitky, krystaly, šupinatý (byt) buněk, a ostatní velké.

Vyšetření se pak provádí pomocí mikroskopu s vysokým výkonem pro další identifikaci všechny buňky, bakterie a shluky buněk nebo trosek volali odlitky.